herdegen's eigenspace
eigenspace = przestrzeń własnaAndrzej Herdegen ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA

Podręcznik zawiera rozszerzony materiał kursu algebry liniowej i geometrii prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów pierwszego roku fizyki, wraz ze zbiorem zadań ze wskazówkami i odpowiedziami.

Poza ogólnym obyciem z logiką i charakterem języka matematyki na poziomie licealnym wykład nie stawia wymagań co do wiadomości wstępnych czytelnika. Wybór zakresu materiału omówionego w książce jest dostosowany do potrzeb fizyków. Równocześnie zakres ten jest wystarczający dla większości studentów innych kierunków, szczególnie przyrodniczych i technicznych, gdzie język matematyczny jest wykorzystywany jako narzędzie.

Kolejność i sposób prezentacji materiału motywowane są przeznaczeniem książki. Podręcznik stara się pogodzić przekazanie głębszego zrozumienia struktur algebraicznych z nauką praktycznego stosowania opartych na nich metod, ilustrowaną licznymi przykładami.

Książka miała dwa drukowane wydania: Kraków 2005 i 2010.
Obecne trzecie wydanie ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.


Autor oddaje tę książkę do użytku wszystkim zainteresowanym.
Równocześnie autor prosi wszystkich jej użytkowników o wsparcie skarbonki na rzecz dzieła pomocy dzieciom z Hospicjum Alma Spei, którym możliwość studiowania nie będzie nigdy dana.


Poniżej kilka wybranych tekstów i prezentacji

dydaktyczna dyskusja czasoprzestrzeni Galileusza i czasoprzestrzeni Minkowskiego:

AH, Flat spacetime in a capsule, Acta Physica Polonica B 41 (2010) 23wykład o podstawach teorii kwantowej (Warsztaty Koła Matematyków UJ 2011)

AH, A Quantum Theory primer -- algebraic perspectivewykład o relacjach nieoznaczoności (Konwersatorium PTF 2015)

AH, O relacjach komutacji i nieoznaczoności w teorii kwantowejenergia Casimira w moim ujęciu (Benasque 2011)

AH, Quantum backreaction (Casimir) effect without infinities. Algebraic analysisprzegląd własnych badań nad problemami podczerwonymi (Bruksela 2017)

AH, Asymptotic structure of electrodynamics revisited